Nagradni program Diners Club - splošna pravila

Pozdravljeni!

SPLOŠNA PRAVILA NAGRADNEGA PROGRAMA DINERS CLUB

I. Uvodna določba

Splošna pravila Nagradnega programa Diners Club (v nadaljevanju: splošna pravila) opredeljujejo pravila in pogoje za sodelovanje imetnikov kartic Diners Club v Nagradnem programu Diners Club (v nadaljevanju: nagradni program). V okviru nagradnega programa lahko člani Diners Cluba naročajo vrednostne bone ali kupone v fizični ali v elektronski obliki (M-bon, M-kupon), darilne kartice, fizične nagrade (v nadaljevanju: nagrade).
Nagradni program zagotavlja in izvaja izdajatelj kartic Diners Club, družba Erste Card d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, tel.: 01 5617930, fax: 01 5617890, e-mail: nagradni@erstecard.si (v nadaljevanju: Erste Card).

II. Pogoji za pristop in sodelovanje v nagradnem programu

V Nagradnem programu Diners Club lahko sodelujejo vsi člani Diners Cluba (imetniki kartic Diners Club), ki uporabljajo svojo kartico Diners Club (v nadaljevanju: kartice), pravočasno plačujejo mesečne račune ter zbirajo nagradne točke.
Izjemi sta kartica Diners Club Style in kartica Diners Club Exclusive, pri kateri je imetnik izbral sodelovanje v nagradnem programu Potovalne milje. Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnem programu Potovalne milje so opredeljeni v posebnih splošnih pravilih.

III. Vrednotenje/zbiranje nagradnih točk

Član prejme nagradne točke glede na obseg plačil, ki jih opravi s svojo kartico. Nagradne točke se članu dodelijo pod pogojem, da račun za porabo po kartici poravna v roku plačila, pripišejo se enkrat mesečno. Nagradne točke se dodeljujejo na naslednji način:

Za kartice Diners Club ZDUS, Diners Club SVIZ in Diners Club StartUp velja 2 nagradni točki = 1 EUR plačil s kartico za vse ostale kartice (razen Diners Club Style in Diners Club Exclusive s programom Potovalne milje) velja 1 nagradna točka = 1 EUR plačila s kartico.

Za pridobivanje nagradnih točk se upošteva poraba na kartici, vključujoč znesek dviga gotovine, ne upoštevajo pa se naslednja plačila ali stroški, plačani s kartico: zneski članarin, opominov, zamudnih obresti, manipulativnih stroškov in provizij pri dvigu gotovine.

Za vsakega novega člana, ki bo izbral kartico Diners Club z vašim priporočilom, vam bomo pripisali 500 nagradnih točk oziroma 200 potovalnih milj, odvisno od izbranega nagradnega programa. Ob aktivaciji kartice bo priporočenec prejel darilo: od 1000 do 3000 nagradnih točk oz. 500 potovalnih milj, odvisno od izbrane kartice (več informacij na spletni strani www.dinersclub.si).

IV. Stanje, združevanje in veljavnost nagradnih točk

O stanju oziroma številu prejetih točk Erste Card člane obvešča mesečno na vsakem izdanem računu, stanje točk pa je prikazano tudi v On-line storitvah, ob vstopu v spletni katalog ter ob prijavi v mobilni portal.

Točke, ki jih član pridobi z dvema različnima karticama (npr. osebno klasično kartico in osebno partnersko kartico), se lahko pri dodelitvi nagrad združijo. Prav tako se lahko združijo točke člana, pridobljene z osebno in s poslovno kartico, izdano na istega imetnika (fizično osebo). Nagradne točke osnovne in dodatne kartice se seštevajo avtomatično na osnovni kartici.
Nagradne točke se seštevajo, vsaka pridobljena točka velja 36 mesecev. Če točk v tem roku član ne izkoristi, le-te avtomatično zapadejo. S prenehanjem članstva v Diners Clubu nagradne točke avtomatično zapadejo.

V. Naročilo in plačilo nagrade

Član lahko naroča nagrade na naslednji način:

 • v spletnem nagradnem katalogu,
 • na mobilnem portalu,
 • po elektronski pošti: nagradni@erstecard.si,
 • po pošti – s poslanim obrazcem za naročanje nagrad ali iz tiskanega kataloga Nagradnega programa Diners Cluba ali z obrazcem na strani spletnega nagradnega kataloga na www.dinersclub.si).

Posamezni koraki izvedbe naročila nagrad preko spletnega nagradnega kataloga ali mobilnega portala so opredeljeni v Pogojih uporabe elektronskih storitev Erste Card d.o.o., ki jih najdete na www.dinersclub.si.

Za naročilo nagrade iz veljavnega nagradnega kataloga član porablja nagradne točke. Za pridobitev nagrade iz veljavnega nagradnega kataloga član porabi določeno število nagradnih točk. V primeru, ko je nagrada vrednostni bon, Erste članu lahko zaračuna tudi vnaprej določeno ceno vrednostnega bona.

Z izvedbo naročila nagrade se član strinja s porabo z nagrado povezanih nagradnih točk. Pri naročilu nagrade, pri kateri Erste Card zaračuna tudi ceno nagrade (nagradni boni, M-boni, posamezne druge nagrade itd.), se član strinja in daje soglasje Erste Cardu, da ta izvede plačilno transakcijo vrednosti cene nagrade in za takšen znesek obremeni plačilni račun člana.

Erste Card bo članu v primeru prodaje nagrade izdal račun. Cena za nakup nagrade bo prikazana kot strošek na mesečnem računu člana za porabo po kartici Diners Club.

V primeru prodaje nagrade ali bona v elektronski obliki na mobilnem portalu (npr. M-bon), se član strinja, da mu Erste Card izda račun v elektronski obliki in se mu ga posreduje na naslov elektronske pošte. V primeru naročila nagrad na mobilnem portalu je dnevna vrednost naročil omejena na največ 180 EUR.

Dobavljivost nagrad je odvisna od trenutne zaloge.

Število darilnih kuponov, vrednostnih bonov, M-bonov, darilnih kartic in praktičnih nagrad je omejeno in se lahko spreminja.

VI. Prevzem nagrad

Nagrade član prejme po pošti, lahko jih tudi osebno prevzame na sedežu podjetja Erste Card d.o.o., na Dunajski c. 129 v Ljubljani. Za osebni prevzem nagrade je potrebna enodnevna predhodna najava po elektronski pošti nagradni@erstecard.si.

VII. Unovčenje nagrad

Nagrade član lahko unovči na izbranih prodajnih mestih. Nagrado na prodajnem mestu lahko član unovči le, če opravi plačilo s kartico Diners Club (velja v primeru kuponov) oziroma se na prodajnem mestu izkaže s kartico Diners Club (v primeru vrednostnih bonov).

Erste Card ne odgovarja za razpoložljivost in kakovost izdelkov ali storitev, ki jih član želi pridobiti na prodajnem mestu ob unovčenju nagrade. Erste Card si pridržuje pravico, da pri praktičnih nagradah (izdelkih v katalogu Nagradnega programa Diners Club) te nadomesti z novimi, podobnimi izdelki, če zaloge poidejo.

VIII. Zamenjava nagradnih točk za članarino

Nagradne točke lahko zamenjate tudi za članarino.

Menjava nagradnih točk za plačilo letne članarine je možna za naslednje kartice Diners Club: klasična kartica, UNICEF, SVIZ, StartUp, ZDUS, OZS, GOLF, Style (če zbirate nagradne točke), IHelp, Peugeot in Citroen.

Zahtevek za zamenjavo nagradnih točk za članarino lahko član pošlje na Erste Card najprej en mesec pred tistim, v katerem zapade članarina v plačilo in najkasneje en mesec po zapadlosti računa, na katerem se članu zaračuna članarina. Zahtevek za zamenjavo je dosegljiv na spletni strani www.dinersclub.si.

Brezplačno članarino za eno leto prejmete v zameno za 15.000 točk ali pa 10.000 točk in priporočilo novega člana.

Pri kartici Diners Club AMZS lahko zamenjate 7.200 nagradnih točk za letno članarino, pod pogojem, da je član veljaven član AMZS.

Naročanje praktičnih nagrad in menjava točk za članarino na mobilnem portalu ni možna.

IX. Veljavnost nagrad

Darilni kuponi za nagrado, vrednostni boni, M-boni, M-kuponi, darilne kartice in praktične nagrade v nagradnem katalogu veljajo v skladu s ponudbo oz. navedbo datuma na bonu ali kuponu.

X. Posebna pravila za M-bon in M-kupon

X.I. M-bon in M-kupon

Vrednostni bon v elektronski obliki je sporočilo v elektronski obliki, ki predstavlja vrednostni bon oziroma vrednostni kupon, ki ga izdajo posamezni partnerji Erste Carda, Erste Card pa ga ob naročilu člana na mobilnem portalu posreduje posameznemu članu na mobilno napravo (M-bon ali M-kupon). M-bon oziroma M-kupon Erste Card v zameno za zbrane nagradne točke in po vnaprej določeni ceni (slednje velja le za M-bon) proda posameznemu članu Diners Cluba na podlagi naročila na mobilnem portalu Diners Club ali preko druge spletne ali mobilne storitve Diners Club. Imetnik kartice lahko Mbom ali M-kupon na prodajnih mestih partnerja unovči kot plačilno sredstvo za nakup blaga ali storitev (M-bon) oziroma unovči za popust pri nakupu blaga ali storitev (M-kupon).

M-bon in M-kupon vsebujeta naslednje elemente:

 • enolično identifikacijsko številko M-bona;
 • potrditveno 4-mestno kodo;
 • navedbo ugodnosti, ki je povezana z M-bonom ali M-kuponom oziroma njegovo nominalno vrednost;
 • logotip, znak ali navedbo partnerja, ki M-bon ali M-kupon izda in pri katerem je unovčljiv,
 • rok veljavnosti.

X.II. Naročilo M-bona ali M-kupona

Član M-bon ali M-kupon naroči na mobilnem portalu skladno s pravili določenimi v točki V. teh splošnih pravil.

X.III. Unovčevanje M-bona ali M-kupona

Član M-bon ali M-kupon na prodajnem mestu unovči na naslednji način:

 • član se na prodajnem mestu izkaže s svojo kartico Diners Club, s katero je bil M-bon oziroma M-kupon naročen;
 • član na prodajnemu mestu odgovorni osebi pokaže M-bon oziroma M-kupom (prejeto SMS sporočilo, ki vsebuje identifikacijsko številko) in se z odgovorno osebo prodajnega mesta dogovori za unovčitev M-bona oziroma M-kupona;
 • član na zahtevo prodajnega mesta pove ali pokaže potrditveno kodo M-bona oziroma M-kupona;
 • prodajno mesto zabeleži ime in priimek člana ter potrditveno kodo in preveri veljavnost M- bona oziroma M-kupona;
 • prodajno mesto unovči M-bon oziroma M-kupon, pod pogojem da je ta veljaven in pred tem še ni bil unovčen.

X.IV. Pogoji uporabe M-bonov in M-kuponov ter obveznosti člana

Član mora vse podatke in elemente M-bona in M-kupona, ki jih prejme ob naročilu, ves čas varovati pred nepooblaščenim razkritjem tretjim osebam. Tretjim osebam v nobenem primeru, razen pri unovčitvi bona na prodajnem mestu, ne sme posredovati ali razkriti:

 • prejetega SMS-sporočila, ki vsebuje M-bon ali M-kupon;
 • podatka o posameznem elementu M-bona ali M-kupona – identifikacijske številke oziroma potrditvene kode;
 • kakršnega koli drugega sporočila ali komunikacije, ki bi vsebovala podatke iz prejšnje alineje. Vsak M-bon ali M-kupon član lahko unovči le enkrat. Član že unovčenega M-bona ali M-kupona ne sme ponovno unovčiti na istem ali drugem prodajnem mestu. Naročanje praktičnih nagrad in menjava točk za članarino na mobilnem portalu ni možna.

XI. Vračilo nagrad

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. M-boni in M-kuponi niso vračljivi in prenosljivi.

XII. Preklic naročila

Svoje naročilo nagrade, razen naročila M-bona ali M-kupona, lahko prekličete v 12 urah po oddaji naročila. To storite na e-naslovu: nagradni@erstecard.si ali na telefonski številki 01 5617930. Naročilo M-bona ali M-kupona je po potrditvi naročila na mobilnem portalu dokončno in ga ni mogoče preklicati. M-bona ali M-kupona ni mogoče zamenjati za vrednostni bon oziroma nagradni kupon v fizični obliki.

XIII. Pravica do odstopa od pogodbe in učinki odstopa od pogodbe

Član ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od nakupa nagrade - prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena za izvedbo nakupa nagrade v spletnem nagradnem katalogu ali na mobilnem portalu. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko član pridobi fizično posest na nagradi ali jo pridobi namesto člana tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Pravica do odstopa do pogodbe v skladu s 13. točko petega odstavka 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov ne velja za nakup M-bonov ali M-kuponov.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti Erste Card d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana, tel: 01 5617930, e-mail: nagradni@erstecard.si, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko član neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Obrazec je dostopen na www.dinersclub.si.

Da bi se rok za odstop od nakupa (pogodbe) upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice člana do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od nakupa. Edini strošek, ki bremeni člana v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila nagrade, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe, ki jo izbere član, in je odvisen od velikosti in teže nagrade.

Nagrado je treba vrniti Erste Cardu, d. o. o., najpozneje v 30 dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeto nagrado mora član vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je nagrada uničena, pokvarjena ali izgubljena, ne da bi bil za to kriv član. Ne glede na zgornja določila član nima pravice odstopa od pogodbe v primeru nakupa M-bona ali Mkupona.

Če član odstopi od nakupa (pogodbe), mu Erste Card brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani Erste Carda). Tako povračilo Erste Card izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije (plačilna kartica Diners Club), razen če je izrecno dogovorjeno drugače. V nobenem primeru pa zaradi tega povračila član ne nosi nikakršnih stroškov. Erste Card lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler član ne pošlje dokaza, da je nagrado poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Član nagrado vrne ali izroči na Erste Card d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je član obvestil Erste Card o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če član blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi član. Član odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

XIV. Izključitev odgovornosti

Nagradni program Diners Club je omejen zgolj na obstoj ugodnosti, ki jih Erste Card d.o.o. zagotavlja imetnikom kartic in ne ustvarja nobenih drugih obveznosti Erste Card d.o.o. do imetnikov kartic. Erste Card d.o.o. si pridržuje pravico, da v skladu s svojo poslovno politiko kadarkoli (ob ustreznem predhodnem obvestilu) preneha zagotavljati izvajanje Nagradnega programa (delno ali v celoti) brez kakršnih koli dodatnih obveznosti do imetnikov kartic, ki v njem sodelujejo.

Ugodnosti in popusti ter blago in storitve, ki jih imetniki kartic pridobivajo ali naročajo pri Erste Cardu ali pri prodajnih mestih v povezavi z Nagradnim programom, vključno z vrednostnimi boni ali kuponi in M-boni ali M-kuponi, se zagotavljajo oziroma izdajajo na posameznih prodajnih mestih, ki so sama odgovorna za unovčitev ugodnosti, popustov, vrednostnih bonov oziroma kuponov ali M-bonov oziroma M-kuponov.

Erste Card d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo ali nezmožnost unovčitve vrednostnih bonov ali kuponov oziroma M-bonov ali M-kuponov na posameznih prodajnih mestih, ki so jih izdala. Erste Card d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za razpoložljivost, kakovost ali ustreznost blaga ali storitev, ki jih imetniki kartic pridobijo na posameznih prodajnih mestih, ali za kakršnekoli zahtevke imetnikov kartic iz nastanka kakršnekoli škode, ki izhaja iz nakupa blaga ali storitev imetnika kartice na prodajnih mestih.

Erste Card, d. o. o., ne odgovarja za usklajenost ponudbe iz nagradnega kataloga z dejansko ponudbo na prodajnem mestu.

XV. Splošne določbe

Erste Card d.o.o., si pridržuje pravico, da te splošne pogoje spremeni, o čemer bo imetnike kartic obvestil najmanj 60 dni pred začetkom veljavnosti sprememb in spremembo objavil na spletni strani www.dinersclub.si.

Splošna pravila veljajo od 01.03.2017.